Är det säkert att äta ätliga insekter?

Party Bugs syrsor och mjölmaskar är de godaste ätbara insektssnacksen i världen!
Party Bugs syrsor och mjölmaskar är de godaste ätbara insektssnacksen i världen!

EU övervakar livsmedelssäkerheten för ätbara insekter

Först och främst är ätbara insekter nu lagligt mat inom EU, men varken EU eller någon annan kommer inte att tvinga medborgare att äta insekter (eller något annat). Konsumtion av insekter är möjlig, aldrig obligatorisk, så länge de är godkända som nya livsmedel av kommissionen. På samma sätt förblir konsumentens val att köpa produkter som innehåller insektsbaserade ingredienser.

Du kan säkert äta ätbara insekter, som syrsor och mjölmaskar, så länge de föds upp för livsmedel i EU, och du följer samma omsorg vid tillagningen av dem som du gör när du lagar kyckling, fläsk, fisk eller skaldjur.

Nationella livsmedelssäkerhetsmyndigheter kontrollerar uppfödningen av ätliga insekter i EU enligt EU:s förordningar. Så att äta insekter som föds upp i EU är lika säkert som att äta all annan mat som produceras i EU.

Om någon vill sälja ätbara insekter som livsmedel inom EU till dig måste de följa följande regler:

(1) Insekterna ska tillhöra listan över insektsarter som EU har godkänt som mat.

(2) Endast insekter som fötts upp för mänsklig konsumtion är tillåtna.

(3) Den lokala livsmedelssäkerhetsmyndigheten ska kontrollera uppfödningen enligt strikta nationella och EU:s livsmedelssäkerhetsföreskrifter.

(4) Enligt livsmedelshygienregler måste insekter som säljs som livsmedel också värmas upp i något skede av produktionen eftersom råa insekter, som råa köttprodukter, kyckling, fisk och skaldjur kan innehålla mikrober och parasiter som är skadliga till människor. Om du vill sälja ouppvärmda, frysta insekter ska förpackningen innehålla uppvärmningsanvisningar, till exempel ”värm alla insekter till minst 75 °C innan du konsumerar dem”.

Så man kan inte sälja insekter plockade från skogar, fält eller bakom ett hönshus som mat. Därför kan myror, som är populärt insektsmat på andra håll, inte lagligen säljas som livsmedel inom EU.

Dessutom ska importörer av matinsekter från länder utanför EU följa samma regler som gäller för europeisk insektsmat. (1) Insektsarten ska vara godkänd av EU, (2) födas upp för mänsklig konsumtion enligt EU-lagstiftning och (3) den lokala livsmedelssäkerhetsmyndigheten ska kontrollera uppfödningen.

I Finland, där Party Bugs kommer ifrån, testar Livsmedelsverket alla importerade livsmedelsinsekter i deras laboratorium när de kommer till den finska gränsen.

Du är vad du äter

Kött och insekter innehåller samma ingredienser som fodret till dem. Därför måste fodret som matas till matinsekter vara rent och säkert. Fodret får inte innehålla farliga mikrober, parasiter eller giftiga ämnen. EU övervakar och reglerar exakt vilken typ av foder som kan utfodras till ätbara insekter och lokala livsmedelsmyndigheter övervakar vid behov med stickprov och laboratorietester att fodret som utfodras till insekter är rent och säkert.

Party Bugs producerar sina insektssnacks i Finland, ett EU-land, och köper sina insekter från EU-länder där alla uppfödare måste följa de strikta EU-reglerna för livsmedelssäkerhet.

Bär matinsekter på mikrober som är farliga för människor?

Insekternas fysiologi skiljer sig så mycket från däggdjurens fysiologi att de mikrober som orsakar sjukdomar hos insekter inte trivs hos människor eller orsakar sjukdomar hos människor.

Däremot kan insekter få olika bakterier från sin miljö eller mat, vilket kan vara skadligt för människor.

Anta till exempel att syrsor får foder som innehåller salmonella. I så fall kommer syrspopulationen att bära på salmonella ett tag. Ändå kommer salmonellabakterier att försvinna från syrspopulationen när tiden går eftersom det inte är en naturlig livsmiljö för salmonellabakterier att frodas.

EU kontrollerar strikt uppfödning av ätbara insekter för att förhindra att mikrober som är skadliga för människor överförs till ätliga insekter. Insektsuppfödare som säljer sina insekter till EU måste använda rent och EU-godkänt foder som inte innehåller skadliga mikrober, tungmetaller eller andra gifter som kan skada människor. All produktionsutrustning och förpackningsmaterial måste också vara säkra för livsmedelsproduktion och lagring. Matförpackningsmaterial är till exempel strikt reglerade.

Bär insekter på parasiter som är farliga för människor?

Alla levande varelser bär på parasiter. Skulle du äta fläsk eller kyckling utan att laga det först? Nej! Du lagar de flesta livsmedel av animaliskt ursprung innan du äter.

Virus är också parasiter, av vilka några till och med är användbara för oss. Även bakterierna i vår kropp är antingen parasiter eller våra vänner eller båda.eller steka alla frysta insekter de köper för att ätas.

Visste du att att äta dåligt tillagad björn, vildsvin och fläskkött kan utsätta dig för den dödliga Trichinella spiralis-masken?
Okokt fläsk innehåller i allmänhet bakterier som orsakar nerv- och ledinflammation.
Rått fiskkött innehåller ofta maskar.
Att äta skaldjur är förbjudet i många kulturer på grund av parasiter som de innehåller.
Kycklingar och ägg i många länder bär ofta på salmonellabakterier.
När du äter en otvättad sallad kan du dö av en snigel i salladen eftersom snigeln precis ätit råttexkrementer, varifrån snigeln fick en parasit eller sjukdom som var dödlig för människor.
Husdjur som katter och hundar bär på parasiter som kan infektera dig.
Du kan få skabb eller krabblöss genom att krama din älskade!.
I många länder måste du koka kranvatten innan du dricker det eftersom kranvatten innehåller amöbor och bakterier.
I USA:s södra delstater kan du få en amöba från simvatten, som äter upp din hjärna och dödar dig på två veckor.
AAARGH!!
Visste du att att äta dåligt tillagad björn, vildsvin och fläskkött kan utsätta dig för den dödliga Trichinella spiralis-masken?
Okokt fläsk innehåller i allmänhet bakterier som orsakar nerv- och ledinflammation.
Rått fiskkött innehåller ofta maskar.
Att äta skaldjur är förbjudet i många kulturer på grund av parasiter som de innehåller.
Kycklingar och ägg i många länder bär ofta på salmonellabakterier.
När du äter en otvättad sallad kan du dö av en snigel i salladen eftersom snigeln precis ätit råttexkrementer, varifrån snigeln fick en parasit eller sjukdom som var dödlig för människor.
Husdjur som katter och hundar bär på parasiter som kan infektera dig.
Du kan få skabb eller krabblöss genom att krama din älskade!.
I många länder måste du koka kranvatten innan du dricker det eftersom kranvatten innehåller amöbor och bakterier.
I USA:s södra delstater kan du få en amöba från simvatten, som äter upp din hjärna och dödar dig på två veckor.
AAARGH!!

Enligt EU:s lagstiftning ska alla insekter som säljs som färdigmat inom EU pastöriseras genom uppvärmning för att elinera mikrober som kan eventuelt vara skadliga för människor. Konsumenter rekommenderas också att laga eller steka alla frysta insekter de köper för att ätas.

Parasiter finns överallt, och insekter är inte mer en källa till parasiter än andra organismer. Du kan äta ätliga insekter som odlats för livsmedel i EU utan oro, så länge du följer samma omsorg vid tillagningen av dem som du gör när du lagar kyckling, fläsk, fisk eller skaldjur.

Allergener som finns i insektsmat

Att äta insekter kan orsaka allergiska reaktioner hos personer som är allergiska mot skaldjur, blötdjur eller dammkvalster. Dessa allergier kan orsakas av kitin eller muskelproteinet tropomyosin. Allergiska reaktioner på insekternas foder, t.ex. soja eller vete, kan också vara problematiska. Enligt FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) är risken för allergiska reaktioner på insekter ändå ganska liten. När vi tänker på kitin bör vi alla komma ihåg att de flesta av oss redan dagligen äter kitin i bröd eftersom jäst också innehåller kitin.

Genom att läsa ingrediensförteckningen kan konsumenterna avgöra om en produkt innehåller insektsingredienser. En sådan beteckning i ingrediensförteckningen skulle till exempel kunna vara ”torkade larver/pulver av larver av Acheta domesticus (tamgräshoppa)”.

Insektsallergi är inte vanligt, men ändå rekommenderar livsmedelssäkerhetsmyndigheter världen över följande varning på insektsprodukter:

Insekter kan orsaka allergiska reaktioner. Korsallergi är möjlig hos personer
som är allergiska mot skaldjur blötdjur och/eller dammkvalster.

Vi har ännu inte hittat i litteraturen något fall där någon har dött på grund av insektsallergi, men ändå har vi sett allergivarningen i alla livsmedelsinsektsprodukter vi har stött på på marknaden. Att informera om eventuella insektsallergier ligger i allas intresse. Ingen vill bli sjuk, och att döda en allergisk person genom att gömma insekter i mat utan förvarning skulle bara skada ryktet för hela livsmedelsindustrin för ätbara insekter. Så så länge du läser livsmedelsbeskrivningarna noggrant kan du inte äta ätliga insekter av misstag som en tillsatt ingrediens i maten.


Njut av att äta Party Bugs!

Att äta hälsosammare och rädda planeter kommer som en bonus!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
.
Click Here
Click Here
Click Here
Föregående bild
Nästa bild

Dela detta blogginlägg!