Miksi hyönteisruoka on niin kallista?

Hyönteisten syöminen, eli entophagia, on ollut tuttua ihmisille aina. Hyönteisiä on syöty aiemmin yleisesti myös Euroopassa. Jossain vaiheessa kuitenkin karjan kasvattaminen kävi helpommaksi kuin hyönteisten kerääminen, joten tämä herkullinen proteiinilähde unohtui monissa osissa maailmaa. Nyt hyönteiset ovat kuitenkin palaamassa ruokalistalle, kun ihmiskunta etsii vaihtoehtoisia ja kestävämpiä tapoja tuottaa proteiinia. Syötävien hyönteisten mahdollisista eduista huolimatta ne ovat kuitenkin vielä suhteellisen kalliita verrattuna muihin proteiinilähteisiin, kuten lihaan ja siipikarjaan. Syitä, miksi syötävät hyönteiset ovat tällä hetkellä niin kalliita, on useita, ja ne voidaan luokitella laajasti tuotanto- ja kysyntäpuolen tekijöihin.

EU suosii tehotonta lihantuotantoa kestävän ruokahyönteisten kasvatuksen sijaan

EU tukee avokätisesti naudan-, sian- ja kananlihan tuotantoa, samalla kun se ummistaa silmänsä huomattavasti resurssitehokkaammalta hyönteisproteiinin tuotannolta. Tämä räikeä suosiminen heikentää ympäristöystävällistä vallankumousta elintarviketuotannossa.

Lisäksi maissa kuten Saksassa asetetaan hyönteisruoille korkea arvonlisävero, rinnastaen ne luksustuotteisiin kuten hummeri, sen sijaan että niille annettaisiin alennettu arvonlisävero, joka yleensä myönnetään peruselintarvikkeille.

EU:n kuluttajat hyötyvät tietämättään keinotekoisesti halvasta naudan-, sian- ja kananlihasta, tajuamatta, että nämä hinnat eivät heijasta todellisia ympäristö- ja tuotantokustannuksia. Tämän seurauksena hyönteisruoat, jotka on hinnoiteltu kattamaan niiden todelliset kestävät tuotantokustannukset, vaikuttavat suhteettoman kalliilta.

Periaatteessa EU:n politiikka suosii resurssisyöppöä lihantuotantoa ja jättää huomioimatta hyönteiskasvatuksen ylivoimaisen tehokkuuden. Syötävien hyönteisten tuotanto vaatii alle kymmenesosan rehusta, sadasosan tilasta ja noin kaksi tuhannesosaa siitä vesimäärästä, joka tarvitaan naudanlihan tuotantoon. Tämä jyrkkä vastakohta korostaa EU:n epäonnistumista tukea kestävää ja tehokasta tulevaisuutta elintarviketuotannossa.

Hyönteisten kasvatustoiminnan pieni mittakaava

 

Tuotannon puolella yksi merkittävä tekijä syötävien hyönteisten korkeiden kustannusten taustalla on nykyisten hyönteisfarmien suhteellisen pieni mittakaava. Hyönteiskasvatus on suhteellisen uusi ala, ja valtaosa syötävistä hyönteisistä tuotetaan edelleen pienimuotoisesti, usein yksittäisten viljelijöiden tai pienten yritysten toimesta. Tämä tuotannon vähäinen mittakaava tekee tuotantokustannuksista korkeat, sillä pienen tuotemäärän tuotoilla on katettava maatilan tai tuotantolaitoksen pyörittämisen yleiskustannukset.

Standardoitujen tuotantomenetelmien puute

Toinen merkittävä tekijä syötävien hyönteisten korkeiden kustannusten taustalla on standardoitujen tuotantomenetelmien puute. Tällä hetkellä hyönteiskasvatuksessa käytetään laajasti erilaisia lähestymistapoja, pienimuotoisista matalateknologisista viljelmistä aina teollistuneisiin, korkean teknologian laitoksiin. Tämä tuotantomenetelmien moninaisuus tarkoittaa, että hyönteiskasvatukseen ei ole olemassa yhdenmukaista mallia, ja viljelijät joutuvat kehittämään omat järjestelmänsä ja prosessinsa, mikä voi olla aikaa vievää ja kallista.

Rajallinen kuluttajakysyntä syötäville hyönteisille

Tuotantopuolen haasteiden lisäksi myös kysyntäpuolen tekijät nostavat syötävien hyönteisten kustannuksia. Yksi tällainen tekijä on kuluttajakysynnän vähäisyys hyönteisille ravinnonlähteenä. Vaikka syötävät hyönteiset ovat saavuttaneet jonkin verran suosiota viime vuosina, ne ovat edelleen marginaalinen tuote, ja hyönteismarkkinat ovat paljon pienemmät kuin perinteisempien proteiinilähteiden, kuten lihan ja siipikarjan, kysyntä. Tämä rajallinen kysyntä tarkoittaa, että syötävien hyönteisten hinta voi olla suhteellisen korkea, sillä harvemmat kuluttajat ovat valmiita ostamaan niitä.

Limited availability of edible insects

Another demand-side factor contributing to the high cost of edible insects is the lack of widespread distribution and availability. Currently, edible insects are only widely available in some parts of the world, and they can be difficult to find in mainstream retail outlets. This limited availability means that consumers who want to purchase edible insects may have to go out of their way to find them, which can be inconvenient and time-consuming.

Syötävien hyönteisten rajallinen saatavuus

Toinen kysyntäpuolen tekijä, joka lisää syötävien hyönteisten korkeita kustannuksia, on niiden laajan jakelun ja saatavuuden puute. Tällä hetkellä syötävät hyönteiset ovat laajasti saatavilla vain joissakin maailman osissa, ja niitä voi olla vaikea löytää tavallisista vähittäismyymälöistä. Tämä rajallinen saatavuus tarkoittaa, että hyönteisruokaa halajavat kuluttajat joutuvat näkemään paljon ylimääräistä vaivaa ja kuluttamaan paljon aikaa voidakseen ostaa ruokahyönteisiä.

Johtopäätökset

On useita syitä sille, miksi syötävät hyönteiset ovat tällä hetkellä niin kalliita. Niihin kuuluvat EU:n diskriminoiva politiikka, nykyisten hyönteisfarmien pieni mittakaava, standardoitujen tuotantomenetelmien puute, rajallinen kuluttajakysyntä, rajallinen saatavuus sekä sääntely- ja kulttuuriset esteet. Vaikka syötävien hyönteisten mahdolliset edut kestävänä proteiininlähteenä ovat merkittäviä, alalle saattaa kulua aikaa näiden haasteiden voittamiseen ja syötävien hyönteisten hinnan laskemiseen kilpailukykyisemmälle tasolle.

Party Bugs valmistaa hyönteisnaksunsa Suomessa ja ostaa hyönteiset EU-maista, joissa kaikkien kasvattajien on noudatettava EU:n tiukkoja elintarviketurvallisuusmääräyksiä.

Kokeile Party Bugs:seja ja ylläty iloisesti siitä, kuinka herkullisia ne ovat!
Planeetan pelastaminen ei ole koskaan ollut näin hauskaa ja herkullista!