Användarvillkor

Giltighet

Dessa villkor är giltiga från den 21 juni 2023.

Allmän

Webbutiken Party Bugs Shop drivs av det finska företaget Crickets Online Oy (FI29044322). Vi förbehåller oss alla rättigheter att ändra villkoren och priserna. Alla priser inkluderar moms.

Kontaktuppgifterna för vår kundtjänst är

Crickets Online Oy (FI29044322)
Opastinsilta 8 A
00520 Helsinki
FINLAND
Tel: ++358 40 5444 809
Email: verkkomestari  {[(αt]})  partybugs  .  com

Moms

Priserna inkluderar finsk moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och fraktkostnader.

Momsen på livsmedel i Finland är 14% och mervärdesskatten på icke-livsmedelsprodukter är 24%.

Beställning

Beställningar samlas in från onlinebutikens urval genom att lägga till produkterna i varukorgen. Beställningen bekräftas med hjälp av utcheckningsfunktionen i onlinebutiken för att betala för köpet. Genom att bekräfta en beställning accepterar du dessa villkor, produktpriser och fraktkostnader. En e-postbekräftelse kommer att levereras om en e-postadress anges när beställningen bekräftas. Bekräftelsen via e-post visar de beställda produkterna och prisuppdelningen.

Sekretness

Sekretess gäller all kundinformation.

Informationen från en kund används för att fullgöra beställningen eller för att lösa eventuella tvister. Om information används någon annanstans meddelas kunden att kundens tillstånd begärs. 

Betalningsmetoder

PayTrail

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Plc
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: +358 207 181 830
FO-nummer 2122839-7
https://paytrail.com/kuluttaja/information-om-betalning

PayPal

Du kan betala med PayPal. Instruktionen för registrering och användning av tjänsten finns här: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/home

Kevin

Banköverföring direkt från din bank: https://www.kevin.eu.

Visma Pay

Visma Pay (Paybyway Oy, affärs-id FI24865594) är betalningsansvarig för onlinebutiken. Paybyway Oy är en betalningsansvarig som är auktoriserad av Finlands Finansinspektion. Betalningsprocessen genomförs i onlinetjänsten för Visma Pay. Visma Pay eller Paybyway Oy visas som mottagare av din betalning i bankkontot och på din faktura. Att betala med Visma Pay är säkert. All information utbyts genom säkra anslutningar.

Handeln sker mellan online-kunden och online-butiken. Onlinebutiken ansvarar för alla skyldigheter relaterade till handeln.

Läs mer om Visma Pay: https://www.visma.fi/vismapay/

Faktura via e-post

Du kan beställa en faktura via e-post.

När du har gjort din beställning

  • Kontrollera orderbekräftelsen.
  • Spara orderbekräftelsen för att ha ditt kundnummer och orderinformation tillgänglig om du behöver kontakta vår kundtjänst.
  • Kontrollera att den har samma innehåll som orderbekräftelsen du har fått från oss när du har fått beställningen.
  • Om du har några frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Metoden för leverans och fraktkostnader

Beställningskostnaden inkluderar frakt- och förpackningskostnader. När du gör en beställning beräknar vårt butikskort kostnaden för den valda leveransmetoden. Fraktkostnaderna beror på vikten på de produkter du köper.

Den exakta fraktkostnaden visas för dig innan du betalar din beställning.

En anmärkning för tunga inköp

Fraktkostnaderna för internationella beställningar är höga och vi vill erbjuda bästa möjliga service till våra kunder. Om din beställning väger ett kilo eller mer bör du kontakta vår kundtjänst direkt. På så sätt kan vi skräddarsy din beställning manuellt och planera den bästa fraktmetoden för dina behov!

Ledtid för beställning

Vi är främst en grossist och betjänar våra distributörer innan vi betjänar våra detaljhandelskunder i våra webbshoppar. Därför kan orderhanteringstiden i vår webbshop vara upp till 30 dagar räknat från det datum vi tar emot din betalning. Hur lång tid transporten tar efter att ordern har skickats och den totala ledtiden beror på vilken fraktmetod kunden har valt. Naturligtvis skickar vi webbshoporder så fort som möjligt, men förbered dig på att vänta på din order i upp till 1,5 månader i vissa fall.

Om du har bråttom att få din beställning är det bättre att maila oss eller försöka nå oss via sms eller ringa oss innan du lägger din beställning.

Force Majeure

I fall av force majeure, såsom krig eller hot om krig, industriella åtgärder (även i leverantörsföretag, på vars materiella referens Party Bugs beror), som inte är förutsebara och oundvikliga för Party Bugs, har Party Bugs rätt att avbryta fullgörandet av kontraktet. Kunden kommer att informeras om detta omedelbart. Om kunden inte går med på uppskjutningen har han rätt att återkalla avtalet. Eventuella ersättningar som redan tillhandahållits ersätts omedelbart. Krav på skadestånd är uteslutna i detta fall.

Produktreturer

Du kan avbryta din beställning från Party Bugs utan någon speciell anledning inom 14 dagar efter beställning eller 14 dagar efter att du mottagit den. Om du är en konsument och öppnar en livsmedelsprodukt som du har köpt från Party Bugs förlorar du inte rätten att annullera din beställning, men du är ansvarig för eventuell minskning av varornas värde. Eftersom återförsäljningsvärdet för en öppnad livsmedelsprodukt är noll förlorar du praktiskt taget möjligheten att få tillbaka dina pengar när du öppnar vår produkt, såvida det inte finns en märkbar defekt i produkten du har köpt.

Vänligen meddela Party Bugs kundtjänst om du vill avbryta din beställning. Vi registrerar ankomsten av ditt meddelande när din beställning annulleras. Vi kan då komma överens om ett av de bästa sätten att returnera de varor du har beställt till Party Bugs och returnera betalningen eller en del av betalningen till dig.

Eventuell återbetalning görs med den betalningsmetod som du använde när du gjorde din beställning i Party Bugs.

Kunden som vill avbryta transaktionen utan särskild anledning på grund av Party Bugs ansvarar för kostnaden för att returnera produkterna till Party Bugs. Avbeställningstiden är i sådant fall 14 dagar från mottagandet av produkterna. Kunden är skyldig att se till att produkterna är tillräckligt förpackade för att skydda dem från skador under transport. Vid mottagandet av returfrakten kommer Party Bugs att inspektera produkterna och ersätta kunderna för de produkter som kom oskadade.

Gratis orderavbeställning

Kunden kan avbryta sin beställning gratis om Party Bugs får kundens avbeställningsmeddelande innan Party Bugs har köpt transport för beställningen. Tidpunkten för mottagandet av avbeställningsmeddelandet är när någon i vår kundtjänst faktiskt tar emot och svarar på avbeställningsmeddelandet. Vi rekommenderar att du skickar ditt avbeställningsmeddelande på mer än ett sätt för att säkerställa att ditt avbeställningsmeddelande kommer. E-post, mobiltelefonmeddelanden och ett samtal som används samtidigt är ett säkrare än bara en aviseringsmetod.

EJ BEGÄRDA LEVERANSER

En oförsändad försändelse är inte densamma som en returnerad försändelse. Vi återbetalar inte pengar för obefordrade transporter.

Skadade eller försvunna produkter

Onlinebutiken är ansvarig för defekter i de sålda produkterna i enlighet med tillämplig lag. Kontakta omedelbart kundsupporten i onlinebutiken i fall av återvinning. Konsumenten har rätt att göra en tvist i konsumenttvistenämnden i fall av tvist mellan onlinebutiken och konsumenten.

Efter mottagandet av leveransen måste kunden omedelbart kontrollera att leveransen har inkluderat de produkter han har beställt och att produkterna är externa fria från defekter.

Om leveransen har försvunnit eller skadats under transporten förväntas du ge Party Bugs kundtjänst ett meddelande om brister inom 14 dagar efter att ordern mottagits. Om sändningen har skadats under transporten, bör du klaga på det till rederiet.

Immateriella rättigheter / Varumärken

För att skydda våra bilder, design, innehåll, logotyper, produktbeskrivningar eller webbplatsens övergripande utseende och känsla bör inget innehåll på webbplatsen användas av tredje part utan föregående skriftligt medgivande från webbplatsens ägare.

Den tillämpade lagen i detaljhandelsbeställningar till konsumenter

I allmänhet tillämpas den finska lagen på beställningar som görs hos Party Bugs. Potentiella tvister löses vid finska domstolar.I händelse av försening eller fel i den mening som avses i den finska konsumentskyddslagen som finns vid leveransen av produkter ska bestämmelserna i 5 kap. I den finska konsumentskyddslagen om påföljder för försening och fel tillämpas.Se: https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1978/en19780038_20050029.pdf

Lag och jurisdiktion i order mellan företag

Dessa villkor och alla åtgärder som är relaterade till dem kommer att regleras av lagarna i Finland. Tillämpningen av Förenta nationernas konvention om avtal om internationell försäljning av varor, internationella privata lagar (t.ex. lagkonfliktprinciper) och konsumentskyddsbestämmelser för e-handel, där så är relevant, är uttryckligen undantagna. Den exklusiva jurisdiktionen och platsen för varje åtgärd eller domstolsprocess som tillåts enligt dessa villkor kommer att vara den behöriga domstolen i Helsingfors, Finland och var och en av parterna avsäger sig alla invändningar mot jurisdiktion och plats i sådana domstolar.

Varifrån kommer världens godaste insektssnacks?

Party Bugs snack Insekter produceras i Finland som är ett land i EU. EU:s livsmedelssäkerhetsföreskrifter för ätbara insekter är de strängaste i världen, vilket garanterar de säkraste, bästa smakande och högsta ätbara insektsprodukterna du kan hitta!